Einde pels­dier­fok­kerij in Nederland eindelijk in zicht


18 januari 2008

Het fokken, houden en doden van nertsen voor de productie van bont moet over tien jaar in Nederland verboden zijn. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel dat op 17 januari door de SP en de PvdA naar de Kamer is gestuurd. De voorgestelde periode van tien jaar is ingesteld om de pelsdierfokkers de gelegenheid te bieden om hun investeringen terug te verdienen.
De Partij voor de Dieren juicht de komst van een verbod op de bontfokkerij van harte toe. Wij pleiten echter voor een directe warme sanering middels een afkoopsom in het belang van zowel de dieren als de fokkers.

Het wetsvoorstel voor een verbod op de pelsdierfokkerij op ethische gronden lag in 2001 al op tafel, maar is door het eerste kabinet Balkenende zonder pardon ingetrokken. Toenmalig minister Veerman wilde de Europese ontwikkelingen op dit gebied afwachten, ondanks het feit dat 86% van de Nederlandse bevolking het dragen van bont afkeurt.

Het van tafel vegen van het nertsenfokverbod is één van de belangrijkste redenen geweest voor de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002. Een partij die expliciet opkomt voor de belangen van dieren. Onze aanwezigheid in het Parlement zorgt ervoor dat dierenwelzijn actueel blijft en voortdurend op de politieke agenda staat. Wij zijn dan ook erg blij met het vooruitzicht op dit verbod en hopen dat andere partijen dit voorstel zullen steunen en dat dit kabinet de nertsen niet in de kou laat staan.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief