Eerste termijn wets­voorstel verbod op onver­doofde slacht afgerond


13 april 2011

Vandaag heeft de Tweede Kamer het debat vervolgd over het wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om de onverdoofde slacht te verbieden. De Partij voor de Dieren heeft het initiatief genomen tot dit wetsvoorstel, omdat zij het onacceptabel vindt dat algemene Nederlandse dierenwelzijnsnormen bij de rituele slacht mogen worden overtreden. Na PVV, SP, D66 en GroenLinks heeft ook de PvdA laten weten positief te staan tegenover het wetsvoorstel.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dieren die zonder verdoving worden geslacht, ernstige pijn en stress ervaren. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van onaanvaardbaar lijden. Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, maar voor joodse en islamitische slachters wordt tot nu toe een uitzondering gemaakt. Met de ‘initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten’ wil de Partij voor de Dieren deze uitzonderingspositie opheffen.

Marianne Thieme: “De discussie over ritueel slachten moet op basis van wetenschappelijke feiten worden gevoerd. Internationaal zijn wetenschappers het erover eens dat dieren ernstig lijden als zij zonder verdoving worden geslacht. De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat Nederlandse dierenwelzijnsnormen bij de rituele slacht mogen worden overtreden. De vrijheid van godsdienst wordt beperkt daar waar dierenleed begint.”

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel beantwoordden Marianne Thieme en staatssecretaris Bleker van Landbouw de vragen die de Kamerleden tijdens de behandeling op 17 februari hebben gesteld. Daarmee is de eerste termijn afgerond en zal de Kamer het vervolg van de behandeling (de tweede termijn) agenderen. Stemmingen vinden in principe plaats op de dinsdag daarna. Klik hier voor de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat en bekijk hier de beelden.

Klik hier voor het voorstel van wet, bijgewerkt met wijzigingen
Klik hier voor de Memorie van Toelichting
Klik hier voor de Nota van Wijziging
Klik hier voor de Tweede Nota van Wijziging
Klik hier voor de Nota naar aanleiding van het verslag
Klik hier voor de Derde Nota van Wijziging