Een fijne, vuur­werk­vrije jaar­wis­seling gewenst!


22 december 2015

Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. De Partij voor de Dieren juicht deze ontwikkeling toe. Maar om Oud & Nieuw een echt feest voor alle mensen, dieren en milieu te maken, moeten we toewerken naar een volledig verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk, vindt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. De PvdD steunt het Manifest Verbod Consumentenvuurwerk dan ook van harte.

Wassenberg: “Tradities gaan te ver als mensen of dieren er onder lijden. We zijn blij dat steeds meer gemeenten oog hebben voor de risico’s, maar we blijven ook op landelijk niveau strijden voor een jaarwisseling zonder particulier vuurwerk.

Het afgelopen jaar zijn de afsteektijden voor vuurwerk teruggebracht naar 18:00 tot 02:00 uur. Daarnaast wijzen steeds meer gemeenten dit jaar vuurwerkvrije zones aan. Zo experimenteert een op de vijf gemeenten met vuurwerkvrije zones rondom ouderencomplexen, ziekenhuizen en dierenasiels. Dit zijn allemaal stappen in de juiste richting. Maar de PvdD ziet graag dat er sneller en gerichter wordt toegewerkt naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Dit zou er uiterlijk in 2020 moeten zijn, vindt de partij. “Het mooiste alternatief voor particulier vuurwerk is het organiseren van professionele vuurwerkshows. In Rotterdam was dat afgelopen jaren al een groot succes”, stelt Wassenberg.

Groeiend verzet
Hoewel de Partij voor de Dieren in de beginjaren alleen stond in de roep om een vuurwerkverbod, vindt deze de laatste jaren steeds meer weerklank. Zo hebben artsen, burgemeesters en politie afgelopen april tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Deze hoorzitting was op initiatief van de PvdD georganiseerd. Ondertussen heeft ook de brandweer laten weten naar een vuurwerkverbod te verlangen.

Burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) verwacht dat door een vuurwerkverbod ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink zal afnemen. Eerder gebeurde dat al na een verbod op open vuren.

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, zijn de meeste ongelukken en verwondingen het gevolg van legaal gekocht vuurwerk. Oogarts Tjeerd de Faber (Oogziekenhuis Rotterdam) benadrukt dat 70% van het oogletsel ontstaat door legaal vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling raakten 261 ogen gewond door vuurwerk. Hij pleit dan ook voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. De Faber tijdens de hoorzitting: “Een vuurwerkverbod is niet links of rechts. Vuurwerk is link en een verbod is terecht.

Nog steeds veel slachtoffers
Ondanks de kortere afsteektijden blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames in 10 jaar tijd niet zo hoog is geweest als tijdens de afgelopen jaarwisseling. Toen werden 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld. Meer dan een kwart van hen moest vervolgens worden opgenomen. De helft van alle slachtoffers was 21 jaar of jonger. Saillant detail is dat de meeste slachtoffers omstanders zijn, die gewond raken door het vuurwerk van anderen. Juist om deze reden zou de PvdD graag zien dat vuurwerk alleen nog door professionals tijdens vuurwerkshows zou mogen worden afgestoken, om zo veel gewonden in de toekomst te voorkomen.

Lokaal succes
Als aanjager van het debat heeft de PvdD lokaal al de nodige successen behaald. Zo zijn in Amsterdam, Leiden en Utrecht vuurwerkvrijezones rond kinderboerderijen en zorginstellingen ingesteld. Ook is in Utrecht een meldpunt opgezet waarop bewoners kunnen aangeven of zij hun straat vuurwerkvrij willen hebben.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief