Duim omlaag voor Blan­ken­burg­tunnel


12 december 2012

Ondanks een opstapeling van feiten die aantonen dat de aanleg van de Blankenburgtunnel onverstandig is, blijven coalitiepartijen PvdA en VVD voor de komst van een zesbaanssnelweg bij Rotterdam. Dat bleek gisteren tijdens het debat over de tunnel in de Tweede Kamer. Zowel de coalitiepartijen als het kabinet houden zich doof en blind voor realistische verkeersprognoses en de kosten van het verlies van de groene long van Midden Delfland voor onder meer de gezondheid van de omwonenden. Esther Ouwehand wees er gisteren in het debat op dat de totale kosten-batenanalyse van de Blankenburgtunnel negatief uitvalt als je alle kosten eerlijk meeweegt. Volgens het regeerakkoord zou het project om die reden geschrapt moeten worden. De PvdA, eerder verklaard tegenstander van de Blankenburgtunnel, toonde zich echter niet bereid deze mogelijkheid aan te grijpen om het schaarse groen rondom Rotterdam te beschermen tegen onnodig asfalt.

De aanleg van de Blankenburgtunnel is de doodsteek voor het groene gebied in Midden-Delfland. De snelwegverbinding lost geen verkeersproblemen op, terwijl het unieke landschap van Midden-Delfland en de groene long voor twee miljoen inwoners van de regio’s Rotterdam, Den Haag en omstreken onherstelbaar wordt beschadigd. Bovendien zorgt de snelweg voor verslechtering van de luchtkwaliteit en meer geluidsoverlast, waardoor de leefbaarheid sterk afneemt. Bewoners- en natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, Milieudefensie, Blankenburgtunnel Nee, maken zich dan ook grote zorgen over het vernietigen van een van de laatste stukjes groen in de Randstad. De plannen voor de tunnel kregen op een actiesite in korte tijd van 13.000 mensen een dikke ‘duim omlaag’.

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen de komst van de Blankenburgtunnel. Zo plaatste Esther Ouwehand samen met Tweede Kamerleden van de SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie een symbolische handafdruk in de klei waarmee zij hebben aangegeven zich in de Tweede Kamer ‘kleihard’ in te zetten voor het behoud van groene long Midden-Delfland. Marianne Thieme heeft tijdens het debat over de regeringsverklaring de PvdA herinnerd aan haar verkiezingsbelofte dat de Blankenburgtunnel er niet zou komen, en een motie ingediend om te voorkomen dat de tunnel zou worden aangelegd.

Esther Ouwehand: “Het kabinet en de regeringspartijen PvdA en VVD houden zich doof en blind voor de feiten. Zo blijken jongeren de auto in toenemende mate een achterhaald vervoermiddel te vinden, waardoor verkeersprognoses voor de toekomst aantoonbaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. Daar komt bij dat het verlies van groen op lange termijn hoge kosten met zich meebrengt. En juist deze week waarschuwde de Gezondheidsraad dat het kabinet toch al te weinig doet om de uitstoot van stikstof terug te dringen, met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Wie eerlijk kijkt naar de kosten en de baten, kan maar een conclusie trekken: de Blankenburgtunnel is onverantwoord”.

De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor het schaarse groen in de Randstad en de rest van Nederland. Esther Ouwehand zal opnieuw moties indienen om onzinnige asfaltplannen, zoals die voor de Blankenburgtunnel en de A27 bij natuurgebied Amelisweerd, af te wenden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil alsnog excuses Q-koorts

De Partij voor de Dieren zal morgen, naar aanleiding van het debat over de begroting van VWS, een motie in stemming brengen w...

Lees verder

Bultrug Johannes overleden

Marianne Thieme heeft gister met een team van The Black Fish poolshoogte genomen bij het eiland de Razende Bol waar de bultru...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief