Doorbraak voor dieren­welzijn en milieu


29 januari 2013

De Partij voor de Dieren heeft groot succes geboekt bij de behandeling van de Landbouwbegroting. De Tweede Kamer heeft vandaag een aantal moties aangenomen voor meer dierenwelzijn en een beter milieu. Het kabinet moet komen met voorstellen voor een maximum duur van Nederlandse transporten met slachtdieren. Daarnaast zal het kabinet met een plan van aanpak moeten komen om het aantal dieren dat in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood, te verminderen. Het kabinet dient verder haast te maken met het onderzoek naar de welzijnsproblemen bij huisdieren die gefokt worden op uiterlijke kenmerken. Ook moet het kabinet in Europa pleiten voor een verlaging van de Europese visserijsubsidies. Tot slot wil de Kamer dat het kabinet alles op alles zet om de lokale teelt van veevoer te stimuleren om de massale invoer van soja uit Latijns-Amerika te stoppen. Dit levert grote winst op in de strijd tegen ontbossing, milieuvervuiling en het verlies van biodiversiteit. Staatssecretaris Dijksma heeft zelf een aantal belangrijke toezeggingen gedaan voor maatregelen die dierenleed in de veehouderij aanzienlijk terugdringen. Zo zal ze onder meer kijken hoe ze de eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om in 2015 tot een verbod te komen op snavelkappen bij leghennen, gaat uitvoeren. Marianne Thieme: “Alle lichten staan op groen voor een radicale vergroening van het landbouwbeleid.”

Beperk transport voor slachtvee
Het Kabinet moet mogelijkheden onderzoeken om de transportduur van Nederlandse diertransporten te beperken. De staatssecretaris wil zich voor een beperkte transportduur inzetten op Europees niveau. De Kamer vindt dat de staatssecretaris ook voor de vermindering van de duur van transporten vanuit en binnen Nederland stappen moet zetten. Nederland is de grootste exporteur van levende dieren in Europa.

Stop massaal doden “overtollige” proefdieren
Het Kabinet moet komen met een plan van aanpak om het aantal dieren dat in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gefokt en gedood, te verminderen. In 2011 was het aantal in voorraad gedode dieren al bijna net zo hoog als het aantal daadwerkelijk gebruikte dieren en dit aantal stijgt elk jaar. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat “overtollige” en “mislukt” genetisch gemanipuleerde proefdieren gedood worden.

Zet vaart achter welzijnsonderzoek naar het fokken van honden met erfelijke afwijkingen
De regering moet vaart zetten achter het onderzoek naar de welzijnsproblemen van huisdieren met erfelijke aandoeningen. Circa 40% van alle rashonden lijdt aan erfelijke afwijkingen die een ernstige beperking vormen voor het welzijn van deze dieren.

Verlaag Europese visserijsubsidies
Het Kabinet moet in Europa pleiten voor een verlaging van de Europese visserijsubsidies. De visfabrieken die wereldwijd visbestanden op het randje van de afgrond brengen worden flink gesubsidieerd door Europa waardoor er veel meer vangstcapaciteit is ontstaan dan de zeeën aankunnen. Europese subsidies houden zo de overbevissing in stand.

Bevorder lokale teelt van veevoedergewassen
De regering moet de teelt van lokale voedergewassen gaan stimuleren, wat een aanzienlijke winst voor het milieu en de biodiversiteit zal opleveren. De grootschalige teelt voor het voedsel van landbouwdieren legt een groot beslag op landbouwgronden, de natuur en het milieu wereldwijd. Ook zorgt het transport van het veevoer voor een extra belasting voor het milieu en wordt de carbon footprint van veevoer hierdoor aanzienlijk groter.

Toezeggingen van staatsecretaris Dijksma
• De staatssecretaris heeft toegezegd de alternatieven voor de zwijnenjacht te bekijken in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming. Jaarlijks wordt 70% van de zwijnen op de Veluwe afgeschoten omdat er sprake zou zijn van overpopulatie. Het jaarlijkse afschot zorgt echter niet voor een vermindering van de populatie. De Kamer wil daarom dat er alternatieven komen voor de zwijnenjacht.

• Deze maand komt de staatssecretaris met een brief over hoe zij de al eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren voor een verbod op ingrepen bij pluimvee per 2015, gaat uitvoeren.

• De staatssecretaris heeft de Kamer beloofd dat zij in de gesprekken met de supermarkten zal benadrukken dat er meer seizoensgebonden, dier- en milieuvriendelijke producten in de schappen moeten komen.

• In het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming heeft de staatssecretaris toegezegd dat zij gaat kijken hoe de intrinsieke waarde van wilde dieren in de Wet kan worden verankerd.

• De Partij voor de Dieren vroeg daarnaast aandacht voor het grote belang van natuur voor opgroeiende kinderen. De staatssecretaris heeft beloofd zich in te blijven zetten voor het, door de bezuinigingen bedreigde, programma voor Natuur- en milieueducatie.

• Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat de staatssecretaris in gesprek met Lelystad voor de openstelling Hollandse Hout bij de Oostvaardersplassen. De commissie-Gabor (ICMO-2) heeft geadviseerd om het Hollandse Hout open te stellen voor de grazers zodat de grote grazers in de winterperiode hier voedsel en beschutting kunnen vinden.

• De staatssecretaris gaat bekijken hoe het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren kan worden teruggedrongen en het natuurvriendelijke tuinieren kan worden gestimuleerd.

Gerelateerd nieuws

Abdicatie koningin Beatrix

De Partij voor de Dieren heeft met begrip kennisgenomen van het besluit van koningin Beatrix om troonsafstand te doen. Mar...

Lees verder

Fokken en doden van overtollige proefdieren aangepakt

Het kabinet moet paal en perk stellen aan het fokken en doden van overtollige proefdieren. Deze week nam de Tweede Kamer een ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief