Dankzij Partij voor de Dieren opnieuw uitstel van crisis- en herstelwet


3 februari 2010

Op voorstel van Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren stelt de Eerste Kamer de behandeling van de Crisis- en Herstelwet met een maand uit. De Eerste Kamer neemt geen genoegen met de summiere antwoorden van het kabinet en wil de mening van deskundigen over het ingrijpende wetsvoorstel horen. De crisis- en herstelwet wijzigt 27 wetten, waardoor milieu-, natuur- en rechtsbescherming opzij worden gezet ten behoeve van de economie en de veehouders. De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het wetsvoorstel en is blij met dit uitstel.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de crisis- en herstelwet zal leiden tot regelrechte ecologische kapitaalvernietiging ten bate van meer asfalt, vliegreizen en karbonaadjes. De regels voor natuur en milieu worden opzij gezet onder het mom van herstel van de economie. Daarbij gaat er ook een dikke streep door de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat, want ook de rechtsbescherming van burgers, maatschappelijke organisaties en zelfs die van decentrale overheden wordt door dit kabinet overboord gegooid.

De Partij voor de Dieren is dan ook fel gekant tegen dit wetsvoorstel. Naast de mogelijk vernietigende consequenties van dit wetsvoorstel, is het ook nog maar de vraag of deze wet wel past binnen de geldende Europese regelgeving. Zo ziet de Partij voor de Dieren in de voorgestelde wijziging van de Natuurbeschermingswet grote problemen met de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, en die zorgen werden gedeeld door de Raad van State. Tevens heeft de Partij voor de Dieren er weinig vertrouwen in dat het beloofde economisch herstel inderdaad bereikt zal worden door deze omvangrijke wijziging van wetten.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft Esther Ouwehand vraag na vraag gesteld aan het kabinet over de ecologische en juridische gevolgen van dit wetsvoorstel. Tevens heeft zij gehamerd op de noodzaak van een nadere beschouwing van de implicaties van de ingrijpende voorstellen. Ook toen al hulde het kabinet zich in stilzwijgen en bleven heldere antwoorden uit. Helaas wensten de meeste fracties wel genoegen te nemen met de slechte onderbouwing door het kabinet, en werd het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. De wet ligt hij nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.

Het was de bedoeling van het kabinet dat zowel de Tweede als de Eerst Kamer snel met de wet zouden instemmen, zodat de wet op 1 januari 2010 in werking kon treden. De kritiek vanuit natuur- en milieuorganisaties, gemeenten, bestuurskundigen, onteigeningsjuristen en specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening was echter zo groot, dat de Eerste Kamer aangaf meer tijd nodig te hebben om het wetsvoorstel te behandelen. De senatoren besloten tot een extra vragenronde aan het kabinet. Ook hier werden de Kamerleden afgescheept met magere antwoorden, en dus werd besloten een tweede vragenronde te houden.

Maar hoewel steeds kritische vragen gesteld werden, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, vragenronde na vragenronde, weigert het kabinet op deze vragen een helder antwoord te geven. Ook de antwoorden van het kabinet op de tweede vragenronde werden als onvoldoende beoordeeld door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is dan ook niet akkoord gegaan met de geplande behandeling van het wetsvoorstel op 16 februari. Op voorstel van het Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren -Niko Koffeman- is de behandeling nu uitgesteld tot 16 maart. Dit geeft de Eerste Kamer de kans om een hoorzitting te organiseren waarin deskundigen hun visie op het wetsvoorstel kunnen inbrengen. De Partij voor de Dieren is blij met de kans om deskundigen te bevragen naar hun oordeel over de juridische haalbaarheid van dit wetsvoorstel.

Zie ook de bijdragen van de Partij voor de Dieren aan de behandeling van de Crisis- en Herstelwet in de Tweede Kamer, klik hier voor de eerste termijn en hier voor de tweede termijn. De amendementen die de Partij voor de Dieren heeft ingediend staan hier.

Gerelateerd nieuws

Forse groei in diertransporten Thieme: ‘Einde aan gesleep met dieren’

De denkgroep Wijffels concludeerde in 2001 dat de veehouderij in Nederland op de schop moet en pleitte voor een drastische af...

Lees verder

Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam, 3 februari 2010 - De Partij voor de Dieren doet in 6 gemeenten in Nederland mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief