Brede steun voor motie tegen klonen dieren


20 januari 2011

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op de motie van Esther Ouwehand tegen het klonen van dieren. De motie is vandaag met ruime meerderheid van stemmen aangenomen – alleen de PVV en VVD stemden tegen het voorstel.

De Partij voor de Dieren vindt het klonen van dieren moreel verwerpelijk. Het klonen brengt ernstige welzijnsproblemen voor dieren met zich mee en stuit op veel ethische bezwaren. De Europese politiek heeft de handel in gekloonde dieren en producten van deze dieren (vlees, melk, eieren) voorlopig verboden, maar er is nog teveel ruimte om het verbod te omzeilen. Er is namelijk nog niets vastgelegd over de nakomelingen van klonen. Door de onduidelijke regelgeving kan er nu nog steeds kloonvlees uit landen als Amerika, Canada en Argentinië – landen die volop experimenteren met het klonen van landbouwhuisdieren – worden geïmporteerd.

De Partij voor de Dieren wil de garantie dat er geen enkel stukje vlees, ei of melk van gekloonde dieren in de Europese schappen terechtkomt. Esther Ouwehand vindt dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zich hard moet maken voor een Europees totaalverbod op vlees, eieren of melk van gekloonde dieren of hun nakomelingen. Ouwehand kreeg in de Kamer brede steun voor haar voorstel. Alleen de PVV en VVD steunden de motie niet.

Klik hier voor de motie

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief