Opinie: Afbouw gaswinning goed voor Groningen, maar niet per se voor het klimaat


29 maart 2018

Het kabinet wil gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten. Dat is goed nieuws voor de veiligheid van de Groningers. Maar deze afbouw betekent niet vanzelfsprekend dat het klimaat ook beter af is, legt Frank Wassenberg uit.

De Partij voor de Dieren is blij dat de gaswinning is Groningen versneld wordt afgebouwd, en dat het kabinet eindelijk tot de conclusie komt dat de gevolgen van de gaswinning voor de leefbaarheid van Groningers onaanvaardbaar zijn. Met het terugbrengen van de gaswinning tot 12 miljard kuub per jaar en de uiteindelijke afbouw naar nul wordt de veiligheid van Groningers eindelijk boven de korte termijn financiële belangen gesteld. De Partij voor de Dieren heeft bij debatten over de gaswinning herhaaldelijk om een visie op de uitfasering van de Groningse gaswinning gevraagd. Goed dat het kabinet daar nu eindelijk mee komt.

Helaas is het terugbrengen van de gaswinning niet automatisch ook goed nieuws voor het klimaat. Er is nauwelijks sprake van het terugbrengen van ons gasgebruik; onze afhankelijkheid van aardgas blijft groot. Er wordt gekozen voor gas uit andere landen via stikstoffabrieken en voor nieuwe gaswinning in de Noordzee.
De kosten van de stikstoffabriek zijn 500 miljoen euro. Daarbovenop komt nog zo’n 255 miljoen om de 53 grootste energie verbruikende bedrijven hier op te laten omschakelen.

Investeren in een stikstoffabriek die gas uit het buitenland omzet naar in Nederland gebruikt gas (minder energierijk), is volgens de Partij voor de Dieren weggegooid geld. Deze omzettingsfabriek zal maar tijdelijk draaien, omdat in de toekomst ook steeds minder gas zal worden gebruikt. Aardgas is een eindige fossiele brandstof. De import en verwerking van energierijk gas is een zeer kostbare tussenstap op weg naar een toekomst, waarin alleen voor duurzaam geproduceerde energie plaats is.

Veel van de kosten die nu gemaakt zullen worden, hadden bespaard kunnen blijven als het kabinet eerder veiligheid boven geldelijk gewin op de korte termijn had gesteld. Reeds in 2013 concludeerde de toezichthouder op de gaswinning, het Staatstoezicht op de Mijnen, dat de maximale winning in Groningen op 12 miljard kuub per jaar lag. Als het kabinet toen besloten had om de gaswinning naar dit niveau terug te brengen, waren veel kosten bespaard gebleven.

Het kabinet kan er voor kiezen om vanaf nu alles op alles te zetten om gasgebruik naar beneden te brengen. Er zijn in Nederland nog erg veel onbenutte mogelijkheden om miljarden kubieke meters gas te besparen, waaronder:

  • het stoppen van de productie van kunstmest. De productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kost zeer veel energie, die gemakkelijk kan worden bespaard door biologisch te boeren en gebruik te maken van organische mest,
  • het stoppen van gasverspilling van ± 10% van het totale Nederlandse aardgas in de glastuinbouw,
  • het in versneld tempo isoleren van de bestaande woningvoorraad en het afdwingen van energieneutraliteit in de nieuwbouw,
  • het verbieden van de lozing van restwarmte van industrie,
  • het in Rijkshanden nemen van de handhaving van de Wet Milieubeheer zodat bedrijven eindelijk gehouden worden aan de verplichting te investeren in energiebesparende technieken.

De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om voortvarend aan de gang te gaan met bovengenoemde besparingsvoorstellen zodat Nederland snel onafhankelijk wordt van aardgas.

Frank Wassenberg, Kamerlid Partij voor de Dieren

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief