Acties tegen mest­ver­gisters


20 februari 2015

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand gaat samen met bewoners campagne voeren tegen mestvergisters. Deze mestfabrieken zijn een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu, maar worden volop gestimuleerd door het kabinet als 'oplossing' voor het enorme mestoverschot in Nederland. De Partij voor de Dieren wil een einde aan deze zwaar gesubsidieerde schijnoplossing en komt op voor de leefbaarheid op het platteland.

Ouwehand gaat het land in om samen met lokale PvdD-politici en bewoners actie te voeren tegen mestvergisters. Op 21 februari bezoekt zij locaties in Moerstraten en Landhorst (Noord-Brabant) en Grubbenvorst (Limburg) en op 28 februari voert zij protest in Dalfsen en Zenderen (Overijssel) en Groenlo (Gelderland). Eerder voerde het Kamerlid al actie in Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland.

Mestvergisters hebben een grote, negatieve impact op de leefomgeving en brengen risico’s mee voor de volksgezondheid en het milieu. Mensen worden letterlijk ziek van mestvergisters. Omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Er wordt in het hele land dan ook geprotesteerd tegen de mestverwerkers. De Partij voor de Dieren is de enige partij die de bewoners hierin steunt en helpt hen de problemen die de mestvergisters veroorzaken aan te kaarten.

Geen duurzame oplossing
Het mestprobleem loopt volledig uit de hand. De oplossing zit volgens de PvdD niet in het verder belasten van het platteland door mestvergisters zwaar te subsidiëren. De echt duurzame oplossing zit in een rem op de mestproductie: minder dieren, minder mest, minder problemen. Nederland houdt het meeste aantal dieren per oppervlakte ter wereld, en heeft daardoor een gigantisch mestoverschot. Per jaar produceert Nederland 71 miljard kilo aan mest, 4.000 kilo per Nederlander. We zijn daarmee het vieste jongetje van de klas. Toch zet het kabinet in op uitbreiding van de veehouderij en daarmee vergroting van de mesthoop.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief