100% zetel­winst Partij voor de Dieren in Eerste Kamer


29 mei 2015

De komende vier jaar is de Partij voor de Dieren met twee zetels vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Gisteren werd de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Niko Koffeman, sinds 2007 senator voor de Partij voor de Dieren, zal samen met Christine Teunissen de komende vier jaar de belangen van dieren, natuur en milieu behartigen in de Eerste Kamer.

Koffeman, die aan de wieg stond van de Partij voor de Dieren, heeft de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten.

Niko Koffeman: “Nu het kabinet geen meerderheid meer heeft in de senaat, probeert het in ruil voor spiegeltjes en kraaltjes partijen per voorstel te lijmen. Aan onverteerbare politieke spelletjes moet een einde komen in de Eerste Kamer. Volgens het Montesqieu-onderzoek is het de Partij voor de Dieren die van alle partijen de minste steun geeft aan dit kabinetsbeleid. Daarmee hebben wij de handen vrij om in de Eerste Kamer de inhoudelijke toets te verrichten die noodzakelijk is.”

Christine Teunissen, werkt sinds het afronden van haar studie geschiedenis voor de Partij voor de Dieren. Zij voerde tijdens de Statenverkiezingen campagne voor de partij onder het motto: “Renoveer de Eerste Kamer”. Dat resulteerde erin dat de Partij voor de Dieren fors groeide van 7 naar 18 Statenleden. De partij kwam slechts 1 provinciale stem tekort voor een derde senaatszetel.

De Kamerleden zullen zich de komende vier jaar in de senaat sterk maken voor duurzaamheid en mededogen. In de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, waarin coalitie en gedoogpartners geen meerderheid meer hebben, zal de Partij voor de Dieren een beslissende stem kunnen vormen bij veel debatten. De officiële installatie van de Eerste Kamerleden vindt dinsdag 9 juni plaats.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief