Motie Ouwehand over de uitwerking van de visie op de kring­loop­landbouw


14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweede paarse kabinet in 2000 stelde dat de landbouw in tien jaar tijd, dus in 2010:
• ten volle rekening zou houden met de veiligheid en gezondheid van mens, dier en ecosysteem;
• volledig zou voldoen aan de geldende milieuwetgeving;
• een biologische aandeel zou hebben dat 10% van het landbouwareaal beslaat;

constaterende dat daarnaast als doel werd gesteld dat in 2010 de veehouderij kleiner zou zijn, met in totaal minder dieren, minder milieu-belasting en beter dierenwelzijn;

constaterende dat deze doelen acht jaar na de gestelde deadline, nog verre van behaald zijn;

verzoekt de regering, in de uitwerking van de visie op de kringloop-landbouw duidelijk te maken hoe deze doelen alsnog zo snel mogelijk worden gehaald, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP