Motie Wassenberg gaswinning uiterlijk in 2025 terug naar 0 Nm3


4 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SodM vanuit het oogpunt van veiligheid adviseert om volgend gasjaar niet meer dan 12 miljard Nm3 te winnen uit het Groningen-gasveld,

overwegende dat de gaswinning uit het Groningenveld in het kader van de veiligheid voor de Groningers zo snel mogelijk moet worden afgebouwd naar 0,

constaterende dat de regering voornemens is om de gaswinning pas in 2030 af te bouwen naar 0, maar aangeeft al voor op schema te liggen,

overwegende dat er daardoor ruimte bestaat om de doelstelling aan te scherpen,

verzoekt de regering om met een stappenplan te komen om de gaswinning uit het Groningenveld uiterlijk in 2025 af te bouwen naar 0 Nm3,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman
Van der Lee


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over het maximeren van de melkproductie van koeien

Lees verder

Motie Wassenberg over terugbrengen gaswinning Groningen tot 12 mld Nm3

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer