Motie Wassenberg over een onaf­han­kelijk onderzoek naar de werkwijze van de NCTV


16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NCTV de afgelopen jaren burgers heeft gevolgd en persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en verspreid en dat extern toezicht ontbrak;

overwegende dat er signalen zijn van politieke invloed op de rapporten van de NCTV, van bemoeienis met strafzaken door de NCTV, en van een verziekte werksfeer, waardoor de kwaliteit van de analyses onder druk staat;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werkwijze van de NCTV, waarbij in ieder geval bovenstaande zaken worden onderzocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Nispen

Ellemeet

Simons

Koekkoek


Status

Verworpen

Voor

FVD, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga