Motie Wassenberg over brandstof voor vissers niet compen­seren via de over­gangs­re­geling


7 juli 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kabinetslijn is om geen brandstofcompensatie te bieden omdat dit het risico verhoogt dat bedrijven met de meeste uitstoot in stand gehouden blijven,

Constaterende dat het Kabinet desondanks een overgangsregeling optuigt voor vissers waarbij brandstof ook gecompenseerd kan worden,

verzoekt de regering om brandstof niet te compenseren via de overgangsregeling,

En gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, DENK, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan en Leijten over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen

Lees verder

Motie Van Raan/Kröger over op korte termijn met concreet beleid komen om de niet-CO2 effecten van de luchtvaart terug te dringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer