Motie Wassenberg: Gebruik van corro­sier­emmers bij aard­warm­te­pro­jecten uitfa­seren


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aardwarmteprojecten (geothermie) kampen met corroderende buizen in de bodem,

overwegende dat het gebruik van chemicaliën (corrosieremmers) hiertegen geen duurzame oplossing is en een risico met zich meebrengt van ernstige bodemvervuiling,

verzoekt de regering het gebruik van corrosieremmers bij aardwarmteprojecten uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen