Motie Wassenberg: de bescher­mings­maat­re­gelen voor paling uitbreiden


22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de paling een ernstig bedreigde diersoort is en op de Rode Lijst van IUCN staat;

constaterende dat uit de evaluatie van het palingbeheerplan blijkt dat beperking van de visserij heeft geresulteerd in een voorzichtig herstel van de populatie;

constaterende dat het resultaat nog veel te laag is om tot een gezonde populatiegrootte te komen,

verzoekt de regering de beschermingsmaatregelen voor paling uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, GrKuĂ–z, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: meer onderzoek naar de vangst en dodingsmethoden van pelagische vissoorten

Lees verder

Motie Wassenberg: 5 miljoen euro extra voor proefdiervrij onderzoek bij voorjaarsbegroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer