Motie Wassenberg: 5 miljoen euro extra voor proef­diervrij onderzoek bij voor­jaars­be­groting


22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ZonMW in het rapport Analyse Businesscase Alternatieven voor Dierproeven stelt dat met een investering van 12 miljoen euro, het aantal dierproeven met 15% kan worden verminderd,

constaterende dat er op dit moment een bedrag van 6,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor proefdiervrij onderzoek,

verzoekt de regering te zoeken naar ruimte in de voorjaarsnota voor een extra investering van 5 miljoen ten behoeve van onderzoek naar, en validatie van, alternatieven door dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GL, PvdD, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, GrBvK, Klein, Houwers, VanVliet, 50PLUS

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer