Motie Wassenberg c.s. over onder­zoeken hoe wildop­vang­centra kunnen worden onder­steund


7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 2.1 lid 6 en 7 van de Wet dieren stelt dat eenieder verplicht is om een hulpbehoevend dier hulp te bieden, ook als het een niet-gehouden dier betreft,

overwegende dat het voor een particulier doorgaans onmogelijk is om deze hulp te bieden aan niet-gehouden dieren, zoals vogels of egels,

overwegende dat wildopvangcentra beschikken over kennis, kunde en faciliteiten om deze hulp aan hulpbehoevende dieren te kunnen bieden en daarmee zorgen dat in de praktijk invulling kan worden gegeven aan die wettelijke verplichting uit artikel 2.1 lid 6 en 7 uit de Wet dieren,

constaterende dat veel wildopvangcentra grote moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden, zonder steun van de overheid,

constaterende dat verschillende wildopvangcentra door het ontbreken van steun de deuren al hebben moeten sluiten of op korte termijn dreigen te moeten sluiten,

constaterende dat de Raad voor Dierenaangelegenheden in haar advies ‘Dilemma’s in de Wildopvang’ concludeert dat structurele financiering vanuit de overheid nodig is,

spreekt uit dat wildopvangcentra een belangrijke taak vervullen als het gaat om het bieden van hulp aan niet-gehouden dieren in nood en daarmee invulling geven aan een wettelijke verplichting,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe wildopvangcentra kunnen worden ondersteund, om ervan verzekerd te zijn dat zij ook in de toekomst invulling kunnen blijven geven aan artikel 2.1 lid 6 en 7 van de Wet dieren en hun belangrijke hulp aan hulpbehoevende niet-gehouden dieren kunnen blijven bieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

Gündoğan, JA21, CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Kröger/Van Raan over voorkomen dat Schiphol Group boerderijen opkoopt voor stikstofruimte

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over uitspreken dat het onwenselijk is dat het Dolfinarium zeezoogdieren aan een Chinees pretpark verkoopt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer