Motie Wassenberg c.s. over het niet afwijzen van duur­zaam­heids­maat­re­gelen die zichzelf terug­ver­dienen


23 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris aangeeft dat het nemen van duurzaamheidsmaatregelen om aanvullend budget vraagt;

constaterende dat de regering mensen oproept om te verduurzamen bij natuurlijke momenten van onderhoud;

constaterende dat de begroting voor de renovatie van het Binnenhof in 2015 is opgesteld met beperkte duurzaamheidsambities;

constaterende dat investeringen in duurzaamheid resulteren in een lagere energierekening en daarmee zichzelf terugverdienen;

van mening dat er een verschil bestaat tussen kosten voor de renovatie enerzijds en investeringen in duurzaamheid die renderen anderzijds;

verzoekt de regering, duurzaamheidsmaatregelen die zichzelf in de komende decennia terugverdienen niet af te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Ploumen
Beckerman
ÖzütokStatus

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, FVD