Motie Wassenberg c.s. over de finan­ciële positie van studenten met een beperking te onder­zoeken en deze jaarlijks te monitoren


4 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor studenten met een beperking de bestaanszekerheid nog meer onder druk staat dan voor de meeste studenten, doordat ze vaak extra kosten maken, minder kunnen bijverdienen en langer moeten lenen;

overwegende dat onderzoeken naar de inkomenspositie van studenten zich vaak richten op studenten in het algemeen en niet specifiek op studenten met een beperking;

overwegende dat studenten met een beperking een aanvraagdruk ervaren voor financiële ondersteuning, omdat ze langs moeten bij verschillende instanties en daarbij lange procedures moeten doorlopen;

verzoekt de regering, de financiële positie van studenten met een beperking te onderzoeken en deze jaarlijks te monitoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Dassen

Van der Graaf


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen

Lees verder

Motie Van Raan over een boycot op de invoer van Russische olie en gas voor gebruik in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer