Motie Wassenberg: beleg de verschil­lende belangen rond gaswinning bij verschil­lende minis­teries


20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in 2015 en in 2017 heeft geconcludeerd dat het ministerie van Economische Zaken hoeder is van alle - dikwijls tegenstrijdige -belangen, zoals de veiligheid van de Groningers, de leveringszekerheid van gas en de staatskas;

constaterende dat de OVV concludeert dat in de besluitvorming over gaswinning andere ministeries te laat worden betrokken, namelijk in de ministerraad , waardoor een zorgvuldige afweging van de belangen onvoldoende kan worden gemaakt;

constaterende dat de OVV aanbeveelt dat het voor een zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is als de verschillende en deels tegenstrijdige belangen bij verschillende ministeries worden belegd en daarbij expliciet het veiligheidsbelang als eigenstandig belang noemt,

verzoekt de regering om met een plan te komen om de verschillende belangen rond de winning van delfstoffen bij verschillende ministeries te beleggen , waarbij het veiligheidsbelang in ieder geval bij een ander ministerie wordt ondergebracht dan bij het ministerie van EZ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, FvD

Tegen

VVD, CDA, D66, SGP

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer