Motie van Raan: Kom met een verbod op de export van grond­stoffen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor de fabricage van chemische wapens


20 april 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het huidige exportbeleid nog ruimte laat voor aanscherping ten aanzien van de export van grondstoffen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor de fabricage van chemische wapens,

Overwegende dat een dergelijke lijst van grondstoffen die door Nederlandse bedrijven worden geƫxporteerd voorhanden is dan wel kan worden geproduceerd,

Verzoekt de regering te komen met een verbod op de export van die grondstoffen naar landen in conflictgebieden of landen die de mensenrechten schenden, en dit verbod ook te doen gelden naar landen die grondstoffen willen doorvoeren naar dergelijke landen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Azarkan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, ForumvoorDemocratie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer