Motie Wassenberg c.s. : betrek Kamer als België om hulp vraagt bij stroom­te­korten door uitge­scha­kelde kern­re­ac­toren


27 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat België voornemens is Nederland om hulp te vragen bij dreigende stroomtekorten door uitgeschakelde kernreactoren,

constaterende dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de Nederlandse energietransitie,

verzoekt de regering om de Kamer te betrekken bij de behandeling van een dergelijk Belgisch verzoek en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman
Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen