Motie Wassenberg/Beckerman: alleen levering stroom aan België als België haar ener­gie­voor­ziening verduur­zaamt


27 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Belgisch stroomtekort wellicht deels opgevangen gaat worden door een verhoging van de Nederlandse energieproductie,

constaterende dat dit gepaard zal gaan met een ongewenste toename van de Nederlandse CO2-uitstoot,

overwegende dat levering van extra stroom alleen een tijdelijke maatregel kan zijn,

verzoekt de regering om de bij de levering van extra stroom aan België de voorwaarde te stellen dat België haar energievoorziening op korte termijn vergroent en verduurzaamt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg,
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen