Motie Vestering over onderzoek doen naar of het creëren van wette­lijke grondslag waarop een bufferzone kan worden ingesteld voor het plaatsen van honing­bij­kasten nabij Natura 2000-gebieden


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wilde bijen en hommels in het geding komen door de plaatsing van duizenden honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden;

overwegend dat het merendeel van deze commerciële bijenindustrie in het buitenland gevestigd is;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de wettelijke grondslag, of het creëren van wettelijke grondslag, waarop een bufferzone kan worden ingesteld voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Bromet over een landelijke geitenstop

Lees verder

Motie Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer