Motie Vestering/Bromet over een lande­lijke geitenstop


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al meer dan tien jaar uit opeenvolgende onderzoeken blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een sterk verhoogd risico lopen om een longsteking te krijgen;

constaterende dat het nu aan provincies wordt overgelaten om al dan niet een geitenstop in te stellen;

constaterende dat het aantal geiten in Nederland sinds de Q-koortsepidemie bijna is verdubbeld en dat deze groei ook zichtbaar is in provincies met een geitenstop;

verzoekt de regering om een landelijke geitenstop in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Bromet


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP