Motie Vestering over niet akkoord gaan met een vernieuwing van de Europese toelating van glyfosaat


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het RIVM constateert dat in de huidige beoordelingscriteria voor pesticiden onvoldoende wordt getoetst op het risico op neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer en ALS;

overwegende dat de Gezondheidsraad en de Parkinson Vereniging specifiek waarschuwen voor het verband tussen de ziekte van Parkinson en blootstelling aan glyfosaat, waarbij zij zich baseren op wetenschappelijke studies;

constaterende dat de meest recente risicobeoordeling van glyfosaat heeft plaatsgevonden op basis van de huidige, onvoldoende beoordelingscriteria;

verzoekt de regering niet akkoord te gaan met een vernieuwing van de Europese toelating van glyfosaat zolang niet volledig is getoetst op de neurologische effecten en hieruit geconcludeerd kan worden dat het veilig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Vestering over het per direct van de markt halen van middelen met glyfosaat

Lees verder

Motie over de verdere uitbreiding van het aantal hectare voedselbossen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer