Motie Vestering over het per direct van de markt halen van middelen met glyfosaat


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het RIVM constateert dat in de huidige beoordelingscri[1]teria voor pesticiden onvoldoende wordt getoetst op het risico op neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer en ALS;

overwegende dat de Gezondheidsraad en de Parkinson Vereniging specifiek waarschuwen voor het verband tussen de ziekte van Parkinson en blootstelling aan glyfosaat, waarbij zij zich baseren op wetenschappe[1]lijke studies;

verzoekt de regering middelen met de werkzame stof glyfosaat per direct van de markt te halen totdat onomstotelijk bewezen is dat ze geen risico vormen voor de gezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

Lees verder

Motie Vestering over niet akkoord gaan met een vernieuwing van de Europese toelating van glyfosaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer