Motie Vestering over met concrete maat­re­gelen en doel­stel­lingen komen om de transitie naar een meer plant­aardig dieet te versnellen


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de productie van zuivel dieren steeds opnieuw zwanger worden gemaakt en steeds opnieuw jongen moeten baren die direct of binnen een paar uur na de geboorte bij hen worden weggehaald, zodat de melk (die voor het jong bedoeld is) naar de zuivelverwerker kan;

constaterende dat er tal van volwaardige plantaardige alternatieven zijn voor zuivelproducten;

verzoekt de regering te komen met concrete maatregelen en doelstellingen om de transitie naar een meer plantaardig dieet te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP