Motie Vestering/Boswijk over niet langer toestaan dat dieren geen perma­nente toegang hebben tot drink­water


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Besluit houders van dieren voorschrijft dat alle gehouden dieren kunnen voorzien in hun (drink)waterbehoefte;

constaterende dat de NVWA twee jaar geleden al adviseerde om permanent drinkwater beschikbaar te stellen aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren in de pluimveehouderij, vanwege het risico op welzijns- en gezondheidsproblemen, zoals stress en dorst;

verzoekt de regering om niet langer toe te staan dat deze dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Boswijk


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het stoppen van de palingvisserij in Nederland

Lees verder

Motie Vestering over met concrete maatregelen en doelstellingen komen om de transitie naar een meer plantaardig dieet te versnellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer