Motie Vestering over inzetten op daad­wer­ke­lijke reductie van het mest­over­schot


11 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering er in de Europese Unie voor pleit dat het digestaat uit mestverwerkers (de ‘restmest’) op het land uitgereden mag worden onder de normen voor kunstmest in plaats van die voor dierlijke mest, waardoor er dus een aanvullende hoeveelheid dierlijke mest op het land terecht zou komen,

van mening dat dit in feite een truc is om van het mestoverschot af te komen, vermomd als duurzaamheids-innovatie,

verzoekt de regering te stoppen met de Europese inzet voor het versoepelen van de regels rond ‘kunstmestvervanger’ en in te zetten op daadwerkelijke reductie van het mestoverschot,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over alleen bedrijven die passen binnen de circulaire economie gebruik laten maken van groene waterstof

Lees verder

Motie Vestering over herstelprojecten voor verdroogde gebieden op de trekroute van de grutto

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer