Motie Vestering over herstel­pro­jecten voor verdroogde gebieden op de trekroute van de grutto


11 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds afgelopen februari de regio Andalusië een wet heeft aangenomen die illegale waterputten rond het natuur- en Werelderfgoedgebied Doñana legaliseert,

overwegende dat dit verdere verdroging van het leefgebied veroorzaakt, wat nadelig is voor de grutto’s die daar eten zoeken als een tussenstop van en naar Nederland,

overwegende dat afgelopen winter daar een grote afname van grutto’s heeft plaatsgevonden,

verzoekt de regering om te onderzoeken welke rol Nederland kan spelen in het opzetten van herstelprojecten van verdroogde natuurgebieden in samenwerking met landen op de trekroute,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, VVD, CDA, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Den Haan, PvdA, Gündoğan, D66, Omtzigt, Van Haga, SPG, ChristenUnie, BBB

Tegen

FVD, JA21, PVV