Motie Vestering over het geld uit de eerste pijler van het gemeen­schap­pelijk land­bouw­beleid maximaal inzetten voor de ecore­geling


12 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is opgedeeld in directe inkomenssteun en de eco-regeling,

overwegende dat publiek geld voor publieke doelen gebruikt moet worden en dat dit het geval is bij de vrijwillige eco-regeling,

verzoekt de regering het geld uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid maximaal in te zetten voor de eco-regeling, zijnde 40%,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK