Motie Vestering over fokbe­per­kingen voor melkvee


14 april 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de mestproductie in de melkveehouderij in 2020 door het wettelijk vastgelegde stikstofplafond is gegaan,

Constaterende dat het verkrijgen van een nieuwe derogatie op de Nitraatrichtlijn vanaf 2022 volgens de minister “zeker geen vanzelfsprekendheid” is,

Overwegende dat een acuut einde van de derogatieverlening kan leiden tot gedwongen vroegtijdige slacht van melkkoeien, vergelijkbaar met het fosfaatdrama in 2017 waarbij er 160.000 te veel gefokte dieren zijn afgevoerd naar de slacht,

Verzoekt de regering om zo snel mogelijk fokbeperkingen voor melkvee in te stellen zodat een verlies van de derogatie niet leidt tot de gedwongen slacht van duizenden gezonde dieren,

En gaat over tot de orde van de dag

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: krimp luchtvaart naar max. 300.000 vliegtuigbewegingen per jaar

Lees verder

Motie Vestering over het verlagen van de stikstofplafonds in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer