Motie Vestering over een tusse­ne­va­luatie van de Wet dieren


10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de normen uit de Wet dieren voor een groot deel zijn overgenomen uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren uit 1992,

constaterende dat wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke discussie over dierenwelzijn niet meer aansluiten op het huidige beschermingsniveau van de wet,

constaterende dat Bureau Risico Beoordeling & Onderzoek van de NVWA in de evaluatie van de Wet dieren concludeert dat zelfs de basisvereisten voor een goed dierenwelzijn onvoldoende zijn verankerd in de wet- en regelgeving,

overwegende dat een tussentijdse evaluatie van de wet kansen biedt voor een actualisering,

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen voor een tussenevaluatie van de Wet dieren, met het doel om deze te actualiseren en het beschermingsniveau te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

De Groot


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, CDA, FVD, CU, VVD, SGP