Motie Vestering over de bemes­tings­normen voor dierlijke mest en kunstmest aanscherpen


12 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de doelen voor de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water niet haalt, onder andere door overbemesting,

constaterende dat het aanscherpen van de bemestingsnormen, die stellen hoeveel mest uitgereden mag worden op het land, desondanks geen onderdeel vormt van het zevende actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn, maar dat boeren wel geconfronteerd worden met vele andere regels

verzoekt de regering de bemestingsnormen voor dierlijke mest en kunstmest aan te scherpen als onderdeel van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, met als doel de waterkwaliteitsdoelen uiterlijk te halen in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdD, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga