Motie verbod kaalkap als verjon­gings- en houtoogst maatregel


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kaalkap, dat wil zeggen het machinaal kappen van een groot stuk bos om een open plek te creëren, ondanks grote maatschappelijke onrust nog altijd wordt toegepast door bosbeheerders,

overwegende dat het tientallen jaren duurt voordat het vervangende jonge bos zoveel CO₂ opneemt als het gekapte bos en bovendien minder aantrekkelijk is voor flora en fauna, vooral insecten- en vogelsoorten,

overwegende dat kaalkap zorgt voor een verlies aan bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en CO₂ opname,

verzoekt de regering kaalkap als verjongings- en houtoogst maatregel te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer