Motie Van Tongeren/Ouwehand: Alleen aard­gas­winning als dit schoon en veilig kan


5 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering te allen tijde dient uit te gaan van het voorzorgsprincipe zoals verwoord in het Verdrag van Aarhus;

verzoekt de regering, gaswinning alleen toe te staan als dit schoon en veilig kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

D66, PvdA, VVD, PVV, Bontes, CDA, CU, SGP, 50+