Motie Van Raan CS: wenst Nederland niet bij dragen aan vergroting van nationale en inter­na­ti­onale inko­mens­ver­schillen als gevolg van belasting ontwijking


1 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat belastingontwijking bijdraagt aan inkomensongelijkheid,

constaterende dat belastingontwijking ontwikkelingslanden zwaar treft,

spreekt uit dat Nederland niet wenst bij te dragen aan vergroting van nationale en internationale inkomensverschillen als gevolg van belasting ontwijking,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Azarkan

Leijten

Nijboer

Schouten

Van der Lee


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, SGP, FvD