Motie Van Raan CS: periodiek rappor­teren over de totale fiscale kortingen die de betref­fende onder­ne­mingen hebben genoten


1 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omvang van belastingontwijking vooralsnog onduidelijk is, maar dat er in elk geval met bijna 1900 ondernemingen fiscale afspraken gemaakt zijn door het ministerie van Financien,

verzoekt de regering periodiek te rapporteren over de totale fiscale kortingen die de betreffende ondernemingen hebben genoten indien vergeleken met de nominale tarieven.

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Azarkan

Leijten

Van der Lee


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FvD