Motie Van Raan/Wassenberg:  zet de verhuur­ders­heffing om in een inves­te­rings­plicht voor woning­cor­po­raties in energie-neutrale woningen


14 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen en dat verduurzaming van huizen hierin een belangrijke rol speelt,

constaterende dat woningcorporaties er niet in slagen hun afspraak na te komen om voldoende woningen energiezuinig te maken,

constaterende dat door het afschaffen van de verhuurdersheffing jaarlijks 1,7 miljard euro vrij komt om te investeren,

verzoekt de regering om de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht voor woningcorporaties in energie-neutrale woningen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer