Motie Van Raan/Wassenberg: een wette­lijke verplichting voor een energie-neutraal woning­aanbod van woning­cor­po­raties in 2030


14 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen en dat verduurzaming van huizen hierin een belangrijke rol speelt,

constaterende dat woningcorporaties er niet in slagen hun afspraak na te komen om voldoende woningen energiezuinig te maken,

verzoekt de regering om een wettelijke verplichting op te nemen voor een energie-neutraal woningaanbod van woningcorporaties in 2030,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer