Motie Van Raan verwerk de impact van uitstoot op grote hoogte in statis­tieken


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de klimaatimpact van de luchtvaartsector door de overheid wordt onderschat door het onvoldoende in acht nemen van het effect van uitstoot op grote hoogte;

constaterende dat de wetenschap bij weging van de CO₂-uitstoot op grote hoogte een bandbreedte geeft;

verzoekt de regering in afwachting van het NLR-onderzoek op zijn minst de ondergrens van deze bandbreedte een plaats te geven in de luchtvaartstatistieken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen