Motie Van Raan: verdeling budget van het Nationale Groei­fonds niet afschuiven op de polder


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te borgen dat financieringsaanvragen onder het Nationale Groeifonds, voordat ze worden gehonoreerd of afgewezen, worden voorgelegd aan het parlement, inclusief het ingevulde toetsingskader en eventueel ander materiaal dat inzicht biedt in de afweging die is gemaakt door de beoordelingsadviescommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen