Motie Van Raan: informeer de Kamer over alle project­aan­vragen bij het Nationale Groei­fonds


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de begrotingsstukken behorende bij het Nationale Groeifonds een overzicht op te nemen waarin alle projectaanvragen staan, ook de aanvragen die zijn afgewezen, inclusief de redenen voor het honoreren dan wel afwijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen