Motie Van Raan/Simons over een klimaat­fonds voor Caribisch Nederland


22 april 2021

De Kamer

Gehoord de beraadslaging

Constaterende dat het onwaarschijnlijk is dat op korte termijn van en naar Bonaire gevlogen kan worden op volledig duurzame wijze,

Constaterende dat het wagenpark en de elektriciteits- en drinkwaterproductie wel sneller kunnen verduurzamen;

Constaterende dat de minister de financiering als belemmerende factor aanwijst,

Verzoekt de minister om de benodigde middelen te reserveren voor verdere en snellere verduurzaming van de elektriciteits- en drinkwaterproductie en het wagenpark op Bonaire, bijv. door een Klimaatfonds voor Caribisch Nederland op te richten of Invest-NL in te zetten, en zo nog hogere kosten in de toekomst te voorkomen,

En gaat over tot de orde van de dag

Van Raan

Simons


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21