Motie over een route­kaart naar klimaat­neu­trale ener­gie­voor­ziening in Caribisch Nederland


22 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

concluderende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het Klimaatakkoord;


overwegende dat Caribisch Nederland ook haar steentje kan bijdragen en kan profiteren van investeringen in duurzame energie;


verzoekt de regering om met de (BES) eilanden een routekaart met bijbehorende financiële middelen op te stellen hoe Caribisch Nederland stappen kan zetten naar klimaat neutrale energievoorziening en hierbij de mogelijkheden van Ocean Thermal Energy Conversion mee te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Boucke

Wuite

Agnes Mulder

Bromet

Grinwis

Thijssen

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen