Motie Van Raan: parle­mentair onderzoek naar beïn­vloeding politiek & weten­schap


11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat o.a. Nederlandse bedrijven geld staken in projecten die als expliciet doel hadden om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin;

constaterende dat deze twijfelbrigade nog steeds invloed heeft;

verzoekt het Presidium, een parlementair onderzoek in te stellen naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap door het bedrijfsleven;

verzoekt het Presidium, bij dat parlementaire onderzoek specifiek aandacht te schenken aan de financiering van klimaatscepsis en de invloed van de twijfelbrigade op het huidige klimaatbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen