Motie Van Raan: emis­sie­rechten daad­wer­kelijk uit de Europese kool­stof­markt halen


11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, bij het nemen van CO₂-reducerende maatregelen, emissierechten terug kunnen vloeien op de Europese koolstofmarkt;

overwegende dat het onwenselijk en onlogisch is dat deze emissierechten vervolgens elders alsnog tot CO₂-uitstoot leiden;

verzoekt de regering, bij het nemen van CO₂-reducerende maatregelen, te verzekeren dat (een equivalent van) de eventuele bijpassende emissierechten daadwerkelijk geannuleerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga