Motie Van Raan over verplicht­stellen van publieke country-by-country reporting


13 juni 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende, dat Shell zegt aan publieke country-country-reporting wil gaan doen,

Overwegende, dat er geen zekerheid is dat dit informatie zal gaan opleveren waar de samenleving mee geholpen is,

Constaterende, dat veel bedrijven niet aan publieke country-by-country-reporting doen,

Verzoekt de regering publieke country-by-country-reporting verplicht te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen